GDPR

Hur vi hanterar GDPR i föreningen

Vilka personuppgifter sparar vi?
Namn, adress, e-post och telefon.

Vad använder vi uppgifterna till?
För att säkerställa att någon är medlem och för att kontakta medlemmar. Uppgifterna sprids inte vidare till tredje part.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
18 mån fr o m betaldatum av medlemsavgiften. Därefter tar administratör bort uppgifterna. Del av adress kan sparas för statistikändamål, om den inte går att knyta till person.

Var sparar vi uppgifterna?
I medlemsregister samt till viss del på hemsida hos Teleservice.

Speciell hantering av uppgifter vid bokning
Vid uthyrning av Hantverksgården sparar vi uppgifterna från bokning tills att lokalen är nyttjad. Fakturauppgifter sparas enligt bokföringslagen.

Speciell hantering av uppgifter i styrelsemötes- och årsmötesprotokoll
Protokoll sparas för att dokumentera föreningens verksamhet enligt föreningens stadgar. Vi undviker personuppgifter i största mån och publicerar ej styrelsemötesprotokoll publikt.

Bilder
Vid t ex evenemang kan fotografering förekomma i allmänt intresse. Vid närbilder frågas efter samtycke.

Medgivande
Genom att betala medlemsavgiften godkänner du att vi sparar namn, adress, e-post och telefon 18 månader fr o m inbetalningsdatum. Vill du att informationen tas bort, kontakta föreningen och avsluta medlemskapet.

Hur hanterar vi att någon begär vilka uppgifter vi har om dem?
De kontaktar föreningen som skickar uppgifterna via e-post.

Hur hanterar vi när någon vill radera uppgifter om sig själv?
De säger upp sitt medlemskap i föreningen och administratör raderar deras uppgifter snarast inom skälig tid.

Utskicklistor
Godkänns separat med möjlighet att avprenumerera. E-postadress sparas under tiden prenumerationen är aktuell.