Protokoll

Årsmöte 2024-02-15

PDF

Årsmöte 2023-02-16

PDF

Årsmöte 2022-03-17

PDF

Årsmöte 2021-06-30

PDF


Årsmöte 2020-02-27

PDF


Styrelsemöte 2016-04-26

PDF


Årsmöte HBF 2016

PDF


Styrelsemöte 2015-10-14

PDF


Styrelsemöte 2015-08-19

PDF


Styrelsemöte 2015-05-18

PDF


Styrelsemöte 2015-03-31 

PDF


Styrelsemöte 2015-01-15 

PDF


Årsmötesprotokoll. Löberöds Hembygdsförening 2015-02-26

Närvarande: Per Olsson, Tonny Jönsson, Anna Biegus-Nilsson, Lena Persson, Lars Andersson, Anna Nordell, Birgitta Sassner, Karin Brunner, Åke Åkerblom, Sten-Åke Nilsson, Magnus Pettersson, Gert Samuelsson, Eva Åkerblom, Gun Jönsson, Knut Jönsson, Ingvar Ekberg, Kerstin Ekberg, Christer Nordgren, Sofia Hagerin, Thomas Friberg, Robert Samnegård, Stefan Allansson, Claes-Göran Wodlin, Leif Lindgren, Ann-Charlotte Persson

 1. Föreningens ordförande, Leif Lindgren, förklarade mötet öppnat och hälsade

deltagarna välkomna.

 1. Dagordningen godkändes.
 1. Årsmötet valde Leif Lindgren att leda mötet.
 1. Lars Andersson och Karin Brunner valdes som justeringsmän och tillika

rösträknare.

 1. Ann-Charlotte Persson läste upp verksamhetsberättelsen för 2014 och mötet

godkände denna.

 1. Leif Lindgren läste upp kassaberättelsen.
 1. Revisionsberättelsen upplästes av Lars Andersson. Revisorerna föreslår

ansvarsfrihet för styrelsen.

 1. Årsmötet följer revisorernas råd och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2014.

 1. Till ordförande för 2015 valdes Leif Lindgren.
 1. Till styrelseledamöter för två år godtogs valberedningens förslag varpå Gert Samuelsson, Christer Nilsson och Per Olsson omvaldes, samt Tonny Jönsson och Lena Persson nyval.
 1. Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Ulf Andersson, Magnus Pettersson och Stefan Allansson (nyval).

11.b. Till att ingå i Fibergruppen valdes, Per Olsson, Stefan Widman Allansson och Robert Samnegård.

 1. Claes G Wodlin och Lars Andersson valdes som revisorer på ett år.
 1. Som revisorsuppleanter valdes Hans Månsson.

13b .Till firmatecknare utsågs Leif Lindgren och Sofia Hagerin var för sig.

 1. Viking Johansson, Lars Olsson och Thomas Friberg valdes att utgöra föreningens valberedning. Viking Johansson är sammankallande.
 1. Medlemsavgiften för 2016 fastslogs till 200.- per år och hushåll.
 1. Arrangemang under 2015
 • Städdag lördagen den 11 april kl. 09.00
 • Valborgsfirande och Midsommarfirande, traditionsenligt
 • Löberödsdagen lördagen den 5 september
 • Eventuellt någon Byavandring
 • Blueskväll
 • Eventuellt trolleri och nattbio
 • Fixardag för slingan i braheskogen
 1. Nya frågor och ordet är fritt:

Om vädret håller kommer det att kunna läggas grenar och ris på Valborgsbålet från och med någon vecka in i mars månad.

En konstgräsplan kommer att anläggas på del av grusplanen. Det blir även ny belysning samt inhägnat.

Grannsamverkan drivs vidare i Hembygdsföreningens regi.

Leif avtackade avgående styrelseledamöter med blommor. En speciell applåd till Göran Jönsson för ett 30-årigt deltagande i styrelsearbetet. Christer Nilsson tackades också för all hjälp med uthyrningsverksamhet.

 1. Ordförande förklarade mötet avslutat. Även detta år bjöd Henrikssons Bageri på

goda semlor.

Vid anteckningarna                              Justeras                                    Justeras

Ann-Charlotte Persson                        Lars Andersson                       Karin Brunner

 

 

 *

Årsmötesprotokoll. Löberöds Hembygdsförening 2014-02-20

 

Närvarande: Leif Lindgren, Per Olsson, Christer Nilsson, Thomas Friberg, Tonny Jönsson, Gert Samuelsson, Magnus Pettersson, Lars Andersson, Hans Månsson, Anna Nordell, Anna Biegus-Nilsson, Birgitta Sassner, Ellna Frida Andersson, Kent Persson, Gertrud Strömbeck, Eva Åkerblom,  Ulf Olsson, Clas-Göran Wodlin, Bengt-Åke Andersson, Kjell Persson, Viking Johansson, Göran Jönsson, Stefan W Allansson, Charlotte Reinholdz-Nilsson, Uno Lindahl, Anki Lindahl

1.  Föreningens ordförande, Leif Lindgren, förklarade mötet öppnat och hälsade

deltagarna välkomna.

2.  Dagordningen godkändes.

3.  Årsmötet valde Leif Lindgren att leda mötet.

4.  Gert Samuelsson och Magnus Pettersson valdes som justeringsmän och tillika

rösträknare.

5.  Charlotte Reinholdz-Nilsson läste upp verksamhetsberättelsen för 2013 och mötet

godkände denna.

6.   Leif Lindgren läste upp kassaberättelsen.

7.  Revisionsberättelsen upplästes av Ulf Ohlsson.  Revisorerna föreslår

ansvarsfrihet för styrelsen.

8.  Årsmötet följer revisorernas råd och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2013.

9.  Till ordförande för 2014 valdes Leif Lindgren.

10. Till styrelseledamöter för två år godtogs valberedningens förslag varpå Sofia Hagerin, Ann-Charlotte Persson, Gert Samuelsson, Uno Lindahl, Mattias Nilsson och Charlotte Reinholdz-Nilsson omvaldes.

11. Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Ulf Andersson, Tonny Jönsson och Magnus Pettersson (nyval).

11.b. Till att ingå i Fibergruppen valdes, Stefan Widman Allansson, Per Stewén, Håkan Rick, Oscar Strand och Robert Samnegård.

12. Claes G Wodlin och Lars Andersson valdes som revisorer på ett år.

13. Som revisorsuppleanter valdes Hans Månsson.

14. Viking Johansson, Lars Olsson och Thomas Friberg valdes att utgöra föreningens valberedning.

15. Medlemsavgiften för 2015 fastslogs till 150.- per år och hushåll.

16. Arrangemang under 2014

 • Valborgsfirande och Midsommarfirande, traditionsenligt
 • Byavandring
 • Städdag till våren med efterföljande grillning eller något annat gott

Andra nya förslag:
– Musik i Rövarkulan
– Löberödsdag ( typ Harlösadagen) tex i September. Tex med Mat&Musik
– Guidad Slottstur i Park. Kollas med Ingela Jarlsson

Samt ytterligare en möjlighet som Leif fått förfrågan om, men som är ganska kostsam:
”Körtåget”/Allsång. Kostar 25 000 kr.
Kunde vara intressant om det gick att få ihop pengar från flera håll, t.ex. något från kommunen, samt från andra föreningar, t.ex. pensionärsföreningen och kanske från kyrkan. Diskuteras vidare på styrelsemöten.

Övrig info, planerade aktiviteter, ej i Hembygdsföreningens regi dock, men för kännedom:
Musikkväll i kyrkan är inbokat Tisdagen den 2014-08-19 i Slottskyrkan, Löberöds slott.

17. Nya frågor och ordet är fritt:

Leif informerade om vilka som var de vanligaste frågorna han fick från folk på byn:

1)     Vad händer med gatubelysningen?   ( Och kommentar Leif på mötet: utbyte till modernare belysning gör att arbetet tar längre tid har han fått info om. Men verkar vara på G nu)

2)     Hur går det med fiberutbyggnaden?

3)     Hur går det med lägenheterna?

4)     Hur går det med parkeringarna?

5)     Det är ogräs på gångbanor och i rabatter mm.

6)     Springvattnet på torget, varför ser det ut som det gör och ingen som fixar

7)     När kan vi börja lägga på bålet?

8)     När röjer man på slingan i skogen?

Info från Stefan A från Fibergruppen :

–          Man har nu genomfört en ”marknadsundersökning” för att kolla av intresset från hushållen i byn. I nuläget är ca 140 hushåll intresserade.

–          Man har pratat med leverantörer. I nuläget har man 3 stleverantörer som svarat med offert ( Perspektiv Bredband, Ownit, Teleservice i Sjöbo) samt en till ytterligare som är möjlig.
Offerterna ligger idag kring ca 19000 till 24000 kr /hushåll , och med lite varierande innehåll/omfattning på vad man har med i de olika offerterna. Fibergruppen kommer nu att jämföra och likställa de olika offerterna och se vilka som kan vara av intresse.

–          En skarp förfrågan till hushållen från den leverantör som så småningom väljs ut, kommer sannolikt att ge än fler hushåll som vill ansluta sig.

–          Och så kommer man att jobba för att påverka kommunen så de inser att de borde bidra, inte minst i form av samverkan t.ex. med andra gräv- eller gatuarbeten, och beträffande vad de kräver i form av återställning asfaltering etc.

–          Fibergruppens bedömning att det är fullt möjligt att nå en installation 2015.

–          På fråga om vad som innefattas i nuläget i förslaget: Gäller i nuläget bara byn Löberöd. Större nät- högre kostnad för fiber på landsbygden. ( Men å andra sidan sannolikt möjligt till andra typer av bidrag också)

Övriga frågor:
Info- Byalagsrådet skall ha möte den 20140226 i Löberöd. Ny ordförande skall väljas, och det är Löberöds tur denna gång. Charlotte Reinholdz-Nilsson föreslagen från Löberöd.

Samt
Finns synpunkt från boende att Storgatan borde bli åtgärdad snart gällande asfaltering. Det har dröjt väl länge tycker man.

18. Ordförande förklarade mötet avslutat. Även detta år bjöd Henrikssons Bageri på

goda semlor.

Vid anteckningarna                              Justeras                                    Justeras

Charlotte Reinholdz-Nilsson              Gert Samuelsson            Magnus Pettersson

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

Årsmötesprotokoll. Löberöds Hembygdsförening 2013-02-28

Närvarande: Håkan Rick, Stefan Allansson, Per Stewén, Thomas Friberg, Ulf Ohlsson, Gert Samuelsson, Tonny Jönsson, Magnus Pettersson, Charlotte Reinholdz-Nilsson, Gertrud Strömbeck, Kent Persson, Ingrid Andersson, Eva Åkerblom, Ellna Fride Andersson, Bengt-Åke Andersson, Gustav Olsson, Viking Johansson, Christer Nilsson, Lars Andersson, Hans Månsson, Kjell Persson, Anna Nordell, Ing-Britt Andersson, Kerstin Ekberg, Anita Lindgren, Alf Lindgren, Birgitta Sassner, Göran Jönsson, Per Olsson, Sofia Hagerin, Ann-Charlotte Persson, Leif Lindgren. (Ulf Andersson kom senare)

1.  Föreningens ordförande, Leif Lindgren, förklarade mötet öppnat och hälsade

deltagarna välkomna.

2.  Dagordningen godkändes.

3.  Årsmötet valde Leif Lindgren att leda mötet.

4.  Gert Samuelsson och Alf Lindgren valdes som justeringsmän och tillika

rösträknare.

5.  Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes upp och mötet

godkände denna.

6.  Sofia Hagerin redogjorde för föreningens ekonomi. 2012 har givit ett plus-resultat. Driftskostnader och underhåll håller sig på samma nivåer som tidigare.  Hantverksgården har varit mycket uthyrd vilket tillsammans med sponsortavlan har bidragit till ett bra tillskott.

7.  Revisionsberättelsen upplästes av Ulf Ohlsson.  Revisorerna föreslår

ansvarsfrihet för styrelsen.

8.  Årsmötet följer revisorernas råd och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2012.

9.  Till ordförande för 2013 valdes Leif Lindgren.

10. Till styrelseledamöter för två år godtogs valberedningens förslag varpå Christer Nilsson, Per Olsson, Göran Jönsson samt Gertrud Strömbeck omvaldes.

11. Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Ulf Andersson, Tonny Jönsson och Magnus Pettersson (nyval).

11.b.  En ny grupp bildades: Fibergruppen, i den ingår Stefan Widman Allansson, Per Stewén, Håkan Rick, Oscar Strand och Robert Samnegård.

12. Ulf Ohlsson och Hans Sandberg valdes som revisorer på ett år.

13. Som revisorsuppleanter valdes Hans Månsson och Ingrid Andersson på ett år.

14. Kjell Persson, Viking Johansson och Ingrid Andersson valdes att utgöra föreningens valberedning. Kjell Persson blir sammankallande i valberedningen.

15. Medlemsavgiften för 2014 fastslogs till 150.- per år och hushåll.

16 . Årsmötet fastslog att traditionerna, Valborgs- och Midsommarfirande, skall

bibehållas. Vi behöver dock få fler barnfamiljer att vara delaktiga. Till Valborg kommer Sköna Bönor att underhålla. Leif Lindgren kommer troligen att anordna ytterligare minst en byavandring i år i nord-västra delen, samt kanske en träff i Rövarkulan. Slingan i Braheskogen behöver hållas iordning. Städdagen kommer även i fortsättningen att finnas, men kanske på en lördag istället. Det framkom också intresse av t ex en skördefest, pub/cafékväll mm.

Tomas Friberg informerade om ett stort arrangemang fredagen den 13 september. Det är Räddningstjänst Syd som tillsammans med Eslövs Kommun arrangerar ”vi utbildar en hel by” – att ge ökad känsla av trygghet samt förebygga och agera vid tillbud. Plats: Grusplanen vid skolan. Alla föreningar uppmanas att deltaga.

17. Övriga frågor:

 • Mittskåne fortsätter sitt arbete, Leif informerade.
 • Fråga kring ål-lotteri. Vi bör kanske hitta ett alternativ till ål.
 • Besticken på Hantverksgården behöver gås igenom och kompletteras.
 • 25 streservstolar är inköpta.

Christer med familj tackades för allt engagemang i samband med

uthyrningar av Hantverksgården.  Christers Mor tackades för all hjälp med kuvertering av utskicken.

18. Ordförande förklarade mötet avslutat. Även detta år bjöd Henrikssons Bageri på

goda semlor.

Sekreterare                                             Justeras                                    Justeras

Ann-Charlotte Persson                        Gert Samuelsson                   Alf Lindgren

 ***********************************************************************************************************************************************************************************

Årsmötesprotokoll. Löberöds Hembygdsförening 2012-02-23

 

Närvarande: Peter Andersson, Ulf Olsson, Nils Nilsson, Ingrid Andersson, Anna Nordell, Lars Andersson, Birgitta Sassner, Caj Jexmark, John Karlsson, Hans Månsson, Nils-Göte Olofsson, Marie Johansson, Göran Jönsson, Gert Samuelsson, Tonny Jönsson, Per Olsson, Mathias Nilsson, Kent Persson, Gertrud Strömbeck Persson, Christer Nilsson, Sofia Hagerin, Charlotte Reinholdz-Nilsson, Leif Lindgren

1.  Föreningens ordförande, Leif Lindgren, förklarade mötet öppnat och hälsade

deltagarna välkomna.

2.  Dagordningen godkändes.

3.  Årsmötet valde Leif Lindgren att leda mötet.

4.  Gert Samuelsson Tonny Jönsson valdes som justeringsmän och tillika

rösträknare.

5.  Verksamhetsberättelsen för 2011 lästes upp och mötet

godkände denna.

6.  Sofia Hagerin redogjorde för föreningens ekonomi. 2011 har varit bra, vi samlar  pengar inför behov av underhåll. Mötet godkände kassaberättelsen.

7.  Revisionsberättelsen upplästes av Ulf Ohlsson.  Revisorerna föreslår

ansvarsfrihet för styrelsen.

8.  Årsmötet följer revisorernas råd och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för

verksamhetsåret 2011.

9.  Till ordförande för 2012 valdes Leif Lindgren.

10. Till styrelseledamöter för två år godtogs valberedningens förslag varpå Gert Samuelsson, Mattias Nilsson, Sofia Hagerin, Ann-Charlotte Persson och Uno  Lindahl omvaldes. Ann-Christin Lindahl har avsagt sig sin post, Charlotte Reinholdz-Nilsson valdes in i hennes ställe.

11. Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Ulf Andersson, Peter Andersson, Stefan Simonsson, Bertil Hjerén. Fyllnadsval efter Jonas Hammar, Tonny Jönsson och nyval Stig Persson.

12. Ulf Ohlsson och Hans Sandberg valdes som revisorer på ett år.

13. Som revisorsuppleanter valdes Hans Månsson och Nils Nilsson på ett år.

14. Kjell Persson, Viking Johansson och Ingrid Andersson valdes att utgöra föreningens valberedning. Kjell Persson blir sammankallande i valberedningen.

15. Medlemsavgiften för 2013 fastslogs till 150.- per år och hushåll.

16. Årsmötet fastslog att traditionerna, Valborgs- och Midsommarfirande, skall

bibehållas. Vi behöver dock få fler barnfamiljer att vara delaktiga. Till Valborg kommer Sköna Bönor att underhålla och Pensionärsföreningens Ordförande Viking Johansson håller vårtalet. Leif Lindgren kommer troligen att anordna ytterligare en byavandring i år, samt kanske en träff i Rövarkulan. Slingan i Braheskogen behöver hållas iordning.

17. Övriga frågor:

 • Utställning Museet Eslöv till hösten, ev oktober
 • Leaderpengar som söks för cykelstigsprojektet: Vi har fått i uppgift från Attarp, över Bolleröd, över järnvägsbanken in i byn, samt ut mot Hurva, Hurva fälad till busshållsplatsen. Sträckan från byn till Hurva har högre ”klassning”. Anders Westergren i Askeröds byaförening håller i det.
 • Det finns brister på banvallen som behöver ordnas till. Den del av banvallen som kommunen äger borde kunna åtgärdas nu. Ann-Charlotte gör en skrivelse till Kultur & Fritid.
 • Lars skrev till kommunen om vägsträckan som borde asfalteras bort till sopstationen. Behöver nog påminnas.
 • Fråga kring de nya tomtpriserna? Principen är att kostnaderna ska bära sig själv, i respektive område.
 • Angående lägenheter: om det finns någon aktör som vill bygga, så finns en bra tomt. Ingen aktör i nuläget, vi får jobba vidare med det.
 • Brandstationen och Banvaktarbostaden ska säljas.

Christer, Eva och Mathias tackades för allt engagemang i samband med

uthyrningar av Hantverksgården.  Christers Mor tackades för all hjälp med kuvertering av utskicken.

18. Ordförande förklarade mötet avslutat. Även detta år bjöd Henrikssons Bageri på

goda semlor.

Sekreterare                                             Justeras                                    Justeras

Ann-Charlotte Persson                        Gert Samuelsson                   Tonny Jönsson