Informationsskärmen

På Ica har vi sedan 2023-11-15 en informationsskärm med byns olika föreningars evenemang och händelser.

Tanken är att vi ska nå ut med information som verkligen är lokal. Det innebär att evenemang som visas mer eller mindre ska gå att ta sig till gåendes inom byn.

Är ni en förening som inte syns idag? Hör av er, så ser vi om er info kan vara lämplig att visa! Ni kan även vara en mindre grupp utan föreningskoppling som samlas för att t ex spela innebandy eller liknade. Allt som kan gagna byns föreningar vill vi visa!

Sponsring

Om du vill stödja föreningen finns möjlighet att synas på tavlan. Endast lokala verksamheter godkänns. Kontakta oss för mer info.