Priser

Hyra av hela FESTLOKALEN, pris per dygn (09,00 – 07,00)  = 3500 kr

Pris för medlem = 3000 kr

Kväll i veckan = 225 kr / tim