Styrelsen

Styrelsemedlemmar Befattning

Christer Nilsson

Ordförande

Carola Andersson

V. ordf.

Sofia Hagerin

Kassör

Per Olsson

V.Kassör

Ann-Charlotte Persson

Sekreterare

Tonny Jönsson

V.Sekr.

Gert Samuelsson

 

Thomas Friberg

 

Uno Lindahl

 

Mathias Nilsson

 

Robert Samnegård

Lotta Gren

Supl.

Ulf Andersson

Supl.

Minna Merke Schmidt

Supl.

Hannah Nilsson

Supl

   
   
   
Lars Andersson Revisor
Claes-Göran Wodlin Revisor
Hans Månsson Revisors supl.
   
   
Staffan Persson Valberedning, Sammankallande
Åke Åkerblom Valberedning
. Valberedning