Styrelsen

Styrelsemedlemmar Befattning
Leif Lindgren Ordförande
Christer Nilsson V. ordf.
Sofia Hagerin Kassör
Per Olsson V.Kassör
Ann-Charlotte Persson Sekreterare
Tonny Jönsson V.Sekr.
Gert Samuelsson  
Thomas Friberg  
Uno Lindahl  
Mathias Nilsson  
Robert Samnegård
Carola Andersson Supl.
Ulf Andersson Supl.
Minna Merke Schmidt Supl.
   
   
   
Lars Andersson Revisor
Claes-Göran Wodlin Revisor
Hans Månsson Revisors supl.
   
   
Staffan Persson Valberedning, Sammankallande
Lotta Gren Valberedning
Åke Åkerblom Valberedning