Styrelsen.

År 2022 har styrelsen möte 3:e torsdagen i varje månad.

Förslag, önskemål eller frågor kan sändas till: hembygd@loberod.se

Styrelsemedlemmar Befattning

Christer Nilsson

Ordförande

Carola Andersson

V. ordf.

Sofia Hagerin

Kassör

Per Olsson

V.Kassör

Ann-Charlotte Persson

Sekreterare

Tonny Jönsson

V.Sekr.

Gert Samuelsson

 Supl.

Thomas Friberg

 

Uno Lindahl

 

Mathias Nilsson

 

Robert Samnegård

 

Lotta Gren

 

Lennart Edenfjord

Supl.

Minna Merke Schmidt

Supl.

Hanna Nilsson

Supl

   
   
   
Lars Andersson Revisor
Claes-Göran Wodlin Revisor
Anders Andersson Revisors supl.
   
   
Staffan Persson Valberedning, Sammankallande
Åke Åkerblom

Valberedning

Malin Granqvist Malmberg