Fördelar med fiber

Framtidens telefonledning och mer

Man kan se fiber som framtidens telefonledning.
I framtiden kommer all kommunikation ske via internet och det kommer kräva rejäl kapacitet. Med all kommunikation menas t ex telefoni, internet och tv men även kommunikation mellan saker och maskiner samt larm, övervakning, trygghetslarm och vem vet vad framtiden erbjuder.
Teknik såsom ADSL (& VDSL), dvs internet via telefonuttaget, har nått sin maxgräns när det gäller överföringshastighet.
Mobil data över 4G är instabilt och ger endast hög hastighet över kort distans dvs nära masten.
En enda fibertråd kan med dagens teknik leverera betydligt högre hastighet än vad ADSL eller 4G kan ge vid respektive tekniks maxhastighet, och då går fiber att utveckla ännu mer för framtiden.
En annan fördel med fiber är att man når långa sträckor utan att behöva tillföra ström eller förstärka signalen.
Fiber är alltså framtidens telefonledning i stora drag.

Högre hastighet

Fiber är den teknik som anses ge högst hastighet idag men även i framtiden.
Abonnemang via fiber säljes ofta i hastigheter om 10/10 Mbit/s till 1000/1000Mbit/s och då i de flesta fall till lägre priser än de abonnemang som finns till telefonledning eller mobilt bredband.
10/10 innebär en hastighet av 10Mbit/s både ner och upp. Den del som mest används idag är ”ner”-delen. Om t ex en webbsida laddas sker den mesta av kommunikationen ”ner”, dvs data laddas ner till din dator. Tar du däremot en bild och skickar till en kompis så laddas bilden ”upp” eftersom den måste skickas från din dator till en annan dator för att till sista laddas ”ner” på din kompis dator.
Redan idag märker vi av begränsningen av t ex ett abonnemang via telefonledning när vi t ex ska skicka en antal bilder via e-post till en kompis.
En vanlig hastighet är 8/0,75 Mbit, dvs 8 Mbit/s ner och 0,75 Mbit/s upp. Det innebär alltså att det tar drygt 10 gånger så lång tid att skicka en bild till en kompis som att ta emot den.
Internet via fiber säljs ofta med samma hastighet upp som ner.
”Upp”-hastigheten är mkt viktig för att kunna arbeta hemifrån.
Hastigheten är lika hög oavsett avstånd från anslutningspunkten. Både internet via telefonjacket och framförallt via mobilt bredband är beroende av avståndet till anslutningspunkten.
Hastigheten på mobilt bredband påverkas negativt ju fler som nyttjar samma mast samtidigt.

Ökar husets värde

Mäklare anser att husets värde ökar med ca 70000:- om fiberanslutning finns till fastigheten.

Stärker byns tillväxt och fortlevnad

De flesta som tittar på hus idag förutsätter att det finns internetanslutning. För framtiden kommer kraven att öka på att det även är en anslutning med hög hastighet som fiber erbjuder. Redan idag kan en by prioriteras bort över en annan pga att den ena byn ha ett utbyggt fibernät.

Fast kostnad

En annan fördel med fiberabonnemang är att mängden data som går att ladda ner inte är begränsad till skillnad från t ex mobilt bredband där en maxgränsning per månad finns. Mobilt bredband blir extremt dyrt om tjänster som kräver mkt data, såsom t ex tv, ska nyttjas.

Störningssäkert med lång livslängd

Eftersom ljus används i fiberkablar och att ljuset kan transporteras långt utan extra elektronik blir det mycket okänsligt för t ex strömavbrott eller åska.
Livslängden på fiberkabel är lång och om den behöver bytas i framtiden behöver inte marken grävas upp igen, ny fiber blåses in i rören med tryckluft.