Hemsida

Välkommen till Löberöds Hembygdsförenings nya hemsida!
Här hittar du information om vår mötes/festlokal, Hantverksgården.
Här hittar du även information om aktiviteter som föreningen arbetar med och de traditioner som vi försöker värna om i vår
lilla by. Våra största evenemang som föreningen ansvarar för är Valborgs- och Midsommarfirande. Däremellan erbjuds byvandringar, julgransförsäljning m.m.
Vi fungerar även som bollplank gentemot Eslövs kommun i ärenden som berör Löberöd med omnejd. Vi tar även upp frågor som berör Löberöd och försöker påverka kommunen m.fl.
Har ni önskemål och frågor så kontakta oss gärna.
Har ni foton eller material som vi kan publicera på hemsidan så är ni välkomna att kontakta oss.