LAN-anmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla dig till LANet. En deltagare registreras per formulär. Om du är över 18, ange ditt eget namn och telefonnummer som vårdnadshavare 1.

Regler

  • Vårdnadshavare ansvarar för sina barn.
  • All utrustning medtages på egen risk.
  • Vi har nolltolerans mot alkohol, droger, hot och våld.
  • Vi förbehåller oss rätten att avvisa besökare som bryter mot våra regler, eller uppför sig störande.