ANPASSNING

I dessa oros tider där anpassning är ett återkommande tema, blickar jag tillbaka till tiden kring andra världskriget 1939 – 1945.På den tiden blev det bl.a totalstopp för import av bensin – oljor och gummiprodukter/bildäck.Hela bilparker stod plötsligt utan drivmedel.Då trädde de verkliga uppfinnarna fram, GENGASEN som blev ett begrepp och plötsligt kunde vi se lastbilar och privatbilar på vägarna igen.Ved och träkol blev drivmedlet, lastbilarna körde i regel på Vedgas och privatbilarna med Kol.Till detta kom en finare variant i form av ett aggregat som fick namnet KJÄLLE och monterades som regel på fronten av bilen och kördes på mindre träkolsbitar, packade i små papperssäckar på ca. 10 – 15 kg. Vid denna tid var jag anställd i en välsorterad Järnhandel som levererade säckarna, som jag personligen fraktade i flera omgångar (som bränsle) till den lokala taxiägaren.I samma period kom förbudet mot import av bildäck, vilket föranledde ett nytt begrepp REGUMMERING, där en ny slitbana applicerades på däcket, som även förekommer i dag. Detta var en återblick som stannat kvar i minnet och som bevisar hur människan anpassar sig i nödsituationer!

Bertil Ekstrand

Från Skånska Dagbladet 2020-04-03

Eslövs kommun. Tågordning satt för landsbygdsutvecklingProjekt. Kommunen delas upp i fyra delområdenESLÖV. De kommande åren ska kommunen satsa miljonbelopp på landsbygdsutveckling där invånarna får ett direkt inflytande. Nu har en tågordning satts för när satsningarna i de olika områdena sker. Först ut är Kungshult, Hurva och Löberöd. Landsbygdssatsningen fanns med i den styrande majoritetens budget för 2020. Tanken är att ge de boende på landsbygden ett direkt inflytande över en riktad pengapott som ska användas för att utveckla landsbygden. I år handlar det om en miljon kronor och därefter handlar det om 1,5 miljoner kronor per år. Syftet med satsningen är att genom ”ökad delaktighet förbättra den fysiska miljön och därmed stärka landsbygdens attraktionskraft”, står det i de riktlinjer som kommunstyrelsen nu klubbat igenom. I riktlinjerna finns också en tågordning för de olika landsbygdsområdena i kommunen. Kommunen har delats in i fyra ansökningsområden, där endast ett område per år kan söka pengar ur potten. I det första delområdet ingår Kungshult, Hurva och Löberöd, som kan söka pengar i år. År 2021 är det delområde två, där Harlösa, Flyinge och Gårdstånga ingår. År 2022 är det dags för delområde tre, där Örtofta och Marieholm ingår. År 2023 är det dags för delområde fyra, där Billinge, Stockamöllan och Stehag ingår. För att kompensera för att byarna har olika många invånare fördelas inte pengarna direkt mellan byarna, utan kopplas i stället till projekt. Tanken är att det ska möjliggöra att även de mindre byarna ska ha möjlighet att genomföra större projekt. Tanken med satsningen är att det är de boende i respektive bygd som själva ska föreslå och besluta om vad som ska genomföras. – Vi vill att föreningarna och de som bor i de olika områdena ska kunna vara delaktiga. Både i framtagandet i förslagen och i besluten om vad man ska göra. Det är viktigt att vi får en hög delaktighet ute i de olika områdena, säger Johan Andersson (S) som är kommunstyrelsens ordförande. De förslag på åtgärder som föreslås i delområden ska handa om att förbättra den fysiska miljön. De föreslagna projekten får maximalt kosta 500 000 kronor att genomföra. Det är de boende i respektive område som själva föreslår projekt och som sedan röstar om vad som ska genomföras. För att se till att även de mindre byarna får tillgång till satsningar, och inte ”röstas bort” av invånarna i en större by, så är 200 000 kronor reserverade per by. – Vi politiker ska ha så lite som möjligt ha påverkan på detta, utan det är invånarna som ska ha den stora delaktigheten i detta, säger Catharina Malmborg (M) som är förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Johan Andersson (S) fyller på: – Politiken drar sig lite undan i de här investeringsprojekten.

Valborgsmässoafton

Eftersom bålet är inställt på Valborgsmässoafton

blir det inte möjligt att lämna ris och grenar till bålet!

Ris och grenar hänvisas till Återvinningscentralen

på Löparegatan!

I N S T Ä L L T !

På grund av Coronavirusets framfart följer vi Myndigheternas rekommendationer

och ställer in följande aktiviteter:

Städdagen de 18 april ställs in!

Valborgsfirandet den 30 april ställs in!

Följdaktligen kommer vi inte att ta emot ris och grenar !

Ris och grenar hänvisas till Återvinningscentralen

på Löparegatan 4 i Löberöd