Ris och grenar till Valborgsbålet

Nu är det möjligt att lägga ris och grenar vid boulebanan till bålet, se karta längst ner på sidan.
OBS! Endast ris och grenar (tjocklek max 5 cm).

Bålet 2007
Plats för grenar 2023