Sammanställning från Eslövs kommuns dialogmöte i Löberöd

Den 10 maj hade Eslövs kommun dialogmöte på Ölyckeskolan. Löberöds Hembygdsförening fanns representerade tillsammans med andra från byn. Här följer en kort sammanställning av vad kommunen tog med sig från mötet:

”Vi tackar för ett givande dialogmöte i Löberöd!
Under kvällen fördes många intressanta diskussioner om både kommunens och Löberöds framtida utveckling. Goda kommunikationer, tillgänglighet och närhet var viktigt för många, liksom att förstärka känslan av gemenskap och ett samhälle för alla. Andra drömmar om framtiden var att Eslövs kommun ska ha en levande landsbygd med service i hela kommunen och kunna erbjuda en god livsmiljö med rekreation och mötesplatser för alla åldrar.”

En mer detaljerad sammanställning finns på kommunens hemsida där det även finns möjlighet att digitalt lämna in förslag samt följa uppdateringar av förslag genom att prenumerera på dem via mejl:

dialog.eslov.se