Informationsmöte – FRG, Frivilliga Resursgruppen

Känner du att du vill få ökade kunskaper, vara mer förberedd och vill du vara med och bidra vid kriser och samhällsstörningar? Kom då och lyssna på Tobias Nilsson som ger information om FRG och hur du kan vara med och stödja och förstärka kommunen vid krissituationer. Inom FRG finns olika utbildningsmöjligheter som ger dig chans att vara med och bidra när det verkligen behövs.

Datum: 2024-04-18 kl 18.00
Plats: Hantverksgården