Hembygdsföreningen informerar inför 2015

 

Gott Nytt År 2015 till Dig som bor i Löberöd med omnejd!

Vi vill med några ord berätta om vår verksamhet och hoppas på att ni blir medlemmar i Löberöds Hembygdsförening.

Löberöd är ett samhälle med ca 1200 invånare i sydöstradelen av Eslövs Kommun, med ett unikt service utbud och föreningsverksamhet för en ort av Löberöds storlek. Närheten till E22 gör att vi har fina pendlingsmöjligheter till Lund och Malmö.

Vi i hembygdsföreningen kommer att fortsätta att arbeta för byggnation av hyresrätter eller bostadsrätter i Löberöd.

Vi vill även slå ett slag för villabyggnation, tomter finns klara. Det finns också ett stort behov av tomter för hantverk och industrier.

Hembygdsföreningen har arbetat aktivt för att få fiber till orten, och Teleservice i Sjöbo är snart klarta med fiberdragningen. Ca 190 hushåll har anmält sig.

Under 2015 kommer vi i Löberöds Hembygdsförening att vara ordförande i Eslövs kommuns byaråd. Vi kommer, tillsammans med de andra orterna i kommunen, att träffa kommunledningen för att ta upp olika saker i orterna. Då kommer vi givetvis att trycka på de saker som berör Löberöd.

Vi kommer även i år att ha våra vanliga arrangemang som vårstädning av Löberöd med infarter, valborgsfirande med fackeltåg och underhållning, midsommarfirande med dans kring majstången samt byavandring. Vi kommer också att sälja julgranar.

Dessutom kommer vi att fortsätta med Löberödsdagen, som blev ett väldigt lyckat arrangemang. Utställare så väl som besökare var mycket nöjda. Löberödsdagen blir den 5 september!

Vår mötes och festlokal – Hantverksgården – har vi under de senaste åren investerat en hel del pengar i för att den ska hålla en hög standard. Lokalen rymmer upp till 125 personer. Vi driver den helt ideellt, utan bidrag från kommunen. Vill ni boka lokalen för möte eller fester, ring Christer Nilsson, T.Nilssons snickeri 0413-30242

Med dessa ord hoppas vi att ni blir medlem i föreningen, det kostar endast 150 kr per hushåll.

Insättes på Plusgiro 93 24 33-6

Årsmötet kommer att avhållas 26 februari kl. 19.00. Vi bjuder på fika. Välkomna!