Vårstädning av gatorna i Löberöd

Våren är här och därmed påbörjas vårstädningen av gatorna i Eslöv, Löberöd och Marieholm. Du som är hus- och fastighetsägare i orterna kan passa på att sopa ut grus från trottoarerna till gatorna där sopbilen kan komma åt det. Så vi får riktigt vårfina gator.

Efter tätorten Eslöv står sopning av gatorna i Löberöd och Marieholm på tur. Även där uppmanas du som är hus- och/eller fastighetsägare att passa på att sopa ut gruset från trottoarerna till gatan där sopbilen kan komma åt det.Vårstädningen beräknas vara färdig under april. Att städningen utförs just i Eslövs tätort, Löberöd och Marieholm beror på att Eslövs kommun är ansvarig väghållare för dess orter.