Gäller sedan 2009 i Eslövs kommun !

Nya regler för fyrverkerier

En nyhet är att användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på offentlig plats begränsas till kl. 18-02 på nyårsafton. För övriga tider krävs tillstånd av polismyndigheten.