Fastighetsägarens ansvar vid snö

Som fastighetsägare är du ansvarig för att gångbanan utanför din fastighet är snöröjd och sandad.

Kommunen och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för renhållning. Kommunen tar hand om de körbanor, cykelbanor och offentlig mark som vi är väghållare för. Gångbanan utanför din fastighet är ditt ansvar.Därför är det din skyldighet som fastighetsägare att så fort som möjligt ta bort snö och is samt se till att gångbaneutrymmet inte är halt.

Tillsammans ser vi till att vi har en fin kommun där alla kan ta sig fram säkert.