Styrelsenmötet

Styrelsemötet den 12/10 18,30

Flyttat till den 19/10 kl 18,30