Välkommen till öppna samrådsmöten


Är du nyfiken på Eslövs nya översiktsplan finns möjlighet att träffa tjänstemän och politiker och diskutera vid tre öppna samrådsmöten, där syftet är att informera om översiktsplanen och öka möjligheterna för invånarna att lämna synpunkter.

  • Måndagen den 13 februari 2017 klockan 18.30–20.30 Medborgarhuset i Eslöv
  • Onsdagen den 15 februari 2017 klockan 18.30-20.30 Kulturfabriken Stockamöllan
  • Onsdagen den 1 mars 2017 klockan 18.30-20.30 Förskolan Bokebo i Hurva

Varmt välkommen!