Markarbeten på Ölyckebacken

Markarbete påbörjat inför bygget på Ölyckebacken