Årsmöte 2018

Gott Nytt År 2018 till Dig som bor i Löberöd med omnejd!

Vi vill med några ord berätta om vår verksamhet och hoppas på att ni blir medlemmar i Löberöds Hembygdsförening.

Vi börjar alltid året med att hålla vårt årsmöte i februari. I april har vi vårstädning av byn och infarterna och därefter grillar vi korv. Det brukar vara riktigt många från byn som kommer och hjälps åt.

Valborgsfirandet är en kär tradition i Löberöd. Vi startar från Torget med fackeltåg och går ner till cirkusplatsen vid Boulebanan, där bålet tänds. Sedan blir det underhållning, vårtal, lotteri mm.

Midsommarfirandet är också i Hembygdsföreningens regi. Då samlas vi på Torget för att klä och resa Midsommarstången, därefter blir det dans och underhållning. Vi brukar också ordna lotteri och godisregn.

Under advent säljer vi julgranar utanför T.Nilssons snickeri.

Hembygdsföreningen deltar också i Byalagsrådets möten med Eslövs Kommuns kommunledning. Där för vi fram de frågor som är viktiga för Löberöd med omnejd.

Vår mötes och festlokal – Hantverksgården – har vi under de senaste åren investerat en hel del pengar i för att den ska hålla en hög standard. Lokalen rymmer upp till 125 personer. Vi driver den helt ideellt, utan bidrag från kommunen. Vill ni boka lokalen för möte eller fester, ring Christer Nilsson, T.Nilssons snickeri 0413-30242.

Med dessa ord hoppas vi att ni blir medlem i föreningen, det kostar endast 200 kr per hushåll, som betalas in på PG 932433-6, BG 142-4787 eller via swish 123 282 95 88. Var vänlig ange Namn, Adress och eventuell e-post. Så kan vi fortsätta att arrangera Valborgsfirande, Midsommar på Torget, byavandringar och mycket mer.

Årsmötet kommer att avhållas torsdagen den 22 februari kl. 19.00, på Hantverksgården. Vi bjuder på fika. Välkomna!

Du stödjer följande som medlem i Löberöds Hembygdsförening: • Valborg • Midsommarafton • Samhällsfrågor genom kontakt med politiker och kommun • Samverkan med andra hembygdsföreningar • Underhåll och skötsel av Hantverksgården. • Byvandringar • Sprida kunskap om bygden och dess historia.

Om Du önskar vara mer aktivt delaktig i föreningen blir vi jätteglada! Kontakta oss på hembygd@loberod.se

Du betalar medlemsavgiften 200.- för ett år via: • Swish 123 282 95 88 • Pg 932433-6 • Bg 142-4787 • Företagsmedlemskap Ange Namn, Adress samt e-post adress i meddelanderutan.

15 februari I samarbete med Frosta Härads Hembygdsförening kommer Åke Truedsson att hålla en föreläsning om tomater.

8 mars Vi kommer att ha ett teaterbesök i samarbete med Eslövs Teatersällskap.

Löberöds Hembygdsförening Styrelsen

Ordf. Leif Lindgren V.ordf: Christer Nilsson Kassör: Sofia Hagerin Sekreterare: Ann-Charlotte Persson Ledamöter: Gert Samuelsson Per Olsson Uno Lindahl Mathias Nilsson Tony Jönsson Robert Samnegård Thomas Friberg Suppleant Ulf Andersson Magnus Pettersson Minna Mercke Smith

Revisorer: Lars Andersson Claes-Göran Wodlin Revisorssupl: Hans Månsson

Valberedning: Lars Olsson Sammankallande Anders Andersson Staffan Persson