Valborgs bålet

Från och med lördagen den 23/3 är det tillåtet att lägga ris och grenar till bålet!

OBS! Endast ris och grenar!