Lekplatsen och utegympa vid Lönnebo och gamla banvallen/hälsostigen.

Lekplatsen norr Lönnebo, gunga har tagits bort!
Utegympa norr Lönnebo, 2 trasiga redskap har tagits bort!
Svar från Eslövs kommun:
Det stämmer att utrustning har plockats bort från både lekplats och utegym. Detta efter upptäckta brister i den årliga säkerhetsbesiktningen.
Kommunen arbetar med att ta fram en lekplatsplan som ska hjälpa oss att utveckla kommunens lekplatser.
När det gäller den specifika lekplatsen i Löberöd kommer gungställningen ersättas under året men även ytterligare insatser genomföras för att förbättra lekupplevelsen samt skötseln.
 
Gamla banvallen / hälsostigen mellan Trädgårdsgatan / vägen till Harlösa!
Svar från Eslövs kommun:
När det gäller gamla banvallen tänker vi att hela sträckningen ska vara klar inom några år, så vilken sträckning vi börjar med har inte så stor betydelse för oss. Då prioriterar vi sträckningen Apoteksgatans förlängning och österut fram till vägen Löberöd/Harlösa .
Vi har i dagsläget ingen tidplan, men en etapp kommer vi att utföra under året.

Upprustningen kommer att bestå av att dra av befintligt gräs och fylla upp med nytt slitlager av grus.