Valborgsmässoafton

Eftersom bålet är inställt på Valborgsmässoafton

blir det inte möjligt att lämna ris och grenar till bålet!

Ris och grenar hänvisas till Återvinningscentralen

på Löparegatan!