Förslag på förbättring eller nyanläggning:

Eslövs kommun vill ge dig på landsbygden direkt inflytande över årliga investeringsmedel med 1 miljon kronor första året och därefter 1,5 miljoner kronor per år. Kommunen har valt att arbeta med medborgarbudget som arbetsmetod.

Alla som bor i ansökningsområdet får vara med och lämna förslag samt bestämma vad pengarna ska användas till!

Du som bor i Löberöd

Lämna in förslag: 19 oktober – 30 november 2020
Rösta på förslag: 18 januari – 31 januari 2021

Lämna in och rösta på förslag

Max 500 000 kr per projekt

De projekt som föreslås får inte kosta mer än 500 000 kr att genomföra. De föreslagna åtgärderna ska handla om att förbättra den fysiska miljön. Med detta menas en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats. Det går inte att söka medel för till exempel arrangemang eller hyra av lokal.

Minst 200 000 kr per by

Alla byar ska få ta del av investeringsmedlen. Därför är 200 000 kr reserverade per by. Om inga förslag alls kommer in från någon av byarna överförs dessa medel till att fördelas ut mellan de övriga byarna i ansökningsområdet om det finns fler projektförslag där.

Fyra olika ansökningsområden

Kommunen är indelad i fyra ansökningsområden där endast ett område per år kan söka utvecklingsmedel.

  1. 2020: Hurva, Kungshult och Löberöd
  2. 2021: Flyinge, Gårdstånga och Harlösa
  3. 2022: Marieholm och Örtofta
  4. 2023: Billinge, Stehag och Stockamöllan

Indelningen är gjord så att befolkningsunderlaget är ungefär lika stort i de fyra områdena, men något lägre i det område som startar 2020, då anslagna medel är lägre.

Så här går det till

Lämna in ett förslag

Förslagen bearbetas

Rösta på ett förslag

Genomförande

Kontakta oss

Magnus Månsson

Text visas om bilden är trasig

Kommunen är indelad i fyra ansökningsområden där endast ett område per år kan söka utvecklingsmedel.

2020: Hurva, Kungshult och Löberöd
2021: Flyinge, Gårdstånga och Harlösa
2022: Marieholm och Örtofta
2023: Billinge, Stehag och Stockamöllan

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!JaNej

  • Senast uppdaterad: 20 oktober 2020, 10.49