Gå/cykelväg Löberöd – Hurva

På 1860 talet byggdes järnvägen mellan Ystad och Eslöv. Den stod klar och öppnades för trafik 1866. När banan byggdes så blev det så att några lantbruk fick en järnväg tvärs över sin åker, dvs man fick åkermark på båda sidor om banvallen. Vilket troligen inte upplevdes som positivt av de som det berörde! Godstrafiken lades ner 1975, persontrafiken lades ner 1981 och 1984 så togs slipers och räls bort. Några av de lantbruk som hade en banvall genom sina åkrar valde då att gräva bort banvallen och återfylla med matjord så att man fick tillbaka sin sammanhängande åker!

Eftersom då inte banvallen finns kvar på hela sträckan är det ej heller möjligt att göra en gång/cykelväg längs denna sträcka! ( Samma förhållande gäller för sträckan Löberöd- Askeröd)

Men om man önskar gå/cykla mellan Löberöd och Hurva och inte vill färdas längs den dåliga och hårt trafikerade väg 1119 så kan man ta den väg som är markerad på nedanstående karta!