Årsmöte 2021

Enligt våra stadgar ska Årsmötet hållar i februari månad. Men på grund av pandemin

och restriktionerna därav, är vi tvungna att skjuta fram det tills det är tillåtet

att åter samlas igen, förhoppningsvis innan 210701.