Midsommar 2021inställt!

Då det fortfarande är ett relativt högt smittoläge,

framförallt bland barn och yngre, väljer Hembygdsföreningen

att även i år ställa in Midsommarfirandet på torget!