Årsmöte 2021

Årsmöte hölls på Hantverksgården 2021-06-30

Ordförande sedan 1997, Leif Lindgren hade undanbett sig omval

och till ny Ordförande valdes Christer Nilsson.

Christer Nilsson Leif Lindgren

Årsmötesprotokoll kommer så snart det är klart.