Byte av ordförande

Då Christer Nilsson meddelat att han lämnar uppdraget som ordförande,

beslöt styrelsen den 30/6 2022 följande:

Carola Andersson träder in som tillförordnad ordförande fram till nästa årsmöte.

Lotta Gren tar över posten som tillförordnad vice ordförande under samma period.

Lennart Edenfjord träder in som ordinarie styrelseledamot.