Ändrade hastigheter i Löberöd

Från och med 1 februari blir det 40 km/h på alla genomfartsgator i Löberöd. Villagator kommer att få hastigheten 30 km/h.

Vid till exempel skolor och förskolor, där det tidigare har varit 30 km/h, kommer det fortsätta att vara 30 km/h.Omskyltningen sker i samarbete med Trafikverket, vilka sköter själva skyltbytet. Eslövs kommun har tagit fram de lokala trafikföreskrifterna som varje skylt är kopplad till.

Hastighetsplan för Eslövs kommun