Håll Löberöd rent……………….

Lördagen den 22 April, städdag i Löberöd!

Samling vid Hantverksgårdenkl 9,00!

Alla varmt välkomna att hjälpa oss att städa infarterna, gångstigar, grönytor m.m.

Efteråt grillar vi korv!