Info från Eslövs kommun:

Nu städas vintern bort

Med start i vecka 13 börjar vårstädningen av gatorna i Eslöv. Du som är hus- och fastighetsägare kan passa på att sopa ut grus från trottoarerna till gatorna så att sopbilen kan komma åt. Så hjälps vi åt med att göra Eslöv vårfint!

Förutom tätorten Eslöv sopas gatorna i Löberöd och Marieholm. Du som är hus- och/eller fastighetsägare uppmanas att sopa ut gruset från trottoarerna till gatan där sopbilen kan komma åt det.

Sopningen beräknas vara färdig under april. Att städningen utförs just i Eslövs tätort, Löberöd och Marieholm beror på att Eslövs kommun är ansvarig väghållare för dessa orter.