Löberödsdagen 2020

Vi har nu startat planeringen för Löberödsdagen 2020!

Datum: 5 september 2020

Vi bjuder in alla, privatpersoner, föreningar, hantverkare, företagare m.m.

att inkomma med förslag, ideer, tankar, uppslag m.m.

Skicka email till: https://loberod.se/kontakt/