Banvallen / gångstigen

Idag har man påbörjat arbetet på banvallen!

Så lång hann man dag 1.

Dag 2………………..
Dag 3, framme vid Grönalundsvägen………..:)