Löberöds Hembygdsförening

Detta är en ideell förening som från början hette Löberöds Försköningsförening. I en tid när funktionalismen var som starkast bildade man en förening som var en estetikens fanbärare.

Den 17 maj 1923 slöt sig några av samhällets betydande personer samman för skönhetens skull. Målet var att värna om och bygga upp sköna värden.

I stadgarna står att man ”efter bästa förmåga [skall] verka för försköningar – för allas trevnad och för att stimulera intresset för vackra saker”. Styrelsen bestod av sex herrar och tre damer som raskt gick till verket. Medlemsavgiften var två kronor om året och gav inte mycket i kassan. Föreningen ordnade därför basarer och fick en del donationer. Man planterade träd lite varstans i samhället. På Storgatan planterade man bl a en allé med 50-70 träd, där knappast några finns kvar i dag. Torget var ett annat skötebarn. Då var torget privatägt och man förhandlade med ägaren och såg till att torget som då var fotbollsplan blev ett vackert torg. Man planterade träd runt om torget, sådde gräs och en brunn sattes i centrum omgiven av träd. Blommor planterades och sköttes av föreningens medlemmar. Man värnade även om nöjeslivet och ordnade majfester, midsommar- och julfestligheter.

I början av 1970-talet med kommunsammanslagningen tröttnade de lokala skönhetsivrarna. År 1978 skrevs stadgarna om och man ändrade namnet till Löberöds Villa- och Försköningsförening. I stadgarna står nu att föreningen skall verka ”för välgörande kulturellt eller allmännyttigt ändamål”.

Föreningen iordningställde minigolfbana, såg till att gatorna hade ordentlig kantsten samt tryckte på kommunen om detaljer som man ville ha utförda. Fritid och praktiska göromål har blivit viktigare än skönhet.

Under hösten 1986 tog man över Hantverksgården, som tidigare ägts av Hantverksföreningen. Genom att köpa en skolpaviljong och lägga ner 2 200 timmar av ideellt arbete kunde föreningen inviga den nya Hantverksgården i juni 1988. Föreningen har på så sätt verkat för att en samlings- och festlokal finns kvar i samhället.

Namnbyte har åter skett och numera heter föreningen Löberöds Hembygdsförening.

Våra aktiviteter:

  • Arrangerar Midsommarfirande
  • Arrangerar Valborgsfirande
  • Fungerar som kontakt i grannsamverkan
  • Städdag
  • Byvandring
  • Skötsel av Hantverksgården
  • Kontakt med Eslövs kommun via Eslövs byalagsråd
  • Sprida kunskap om bygden och dess historia