Info från Hembygdsföreningen

Valborgsbålet ställs in i år (2021) på grund av Corona pandemin !

Ris och grenar får köras till återvinningsstationen på Löparegatan!

………………………………………………………………………………………………………………..

Städdag i Löberöd.

Vi planerar för städdag den 8 maj om pandemiläget medger det!

Vi återkommer med närmare besked framöver!

……………………………………………………………………………………………………………..

Årsmöte 2021planerar vi hålla så snart möjlihet pga pandemin finns,

förhoppningsvis skall vi kunna hålla årsmöte någon gång i maj/juni.