Välkommen till en gemensam städdag av byn & infarter.

Vi samlas på Hantverksgården

Lördagen den 8 maj

kl. 09.00.

Välkomna!

Löberöds Hembygdsförening